Projekční ing. činnost

Projekční ing. činnost2019-04-02T11:24:32+00:00

Projekční inženýrská činnost – následuje po vzájemné konzultaci. Veškeré informace a požadavky jsou zpracovány do projektu. Už při jeho návrhu se přemýšlí nad všemi faktory, procesy a proměnnými. Každý krok je probrán ze všech stran a následně tak, aby projekt fungoval. S ohledem je přihlíženo i na lidský faktor.

Celá projektová dokumentace je konzultována s mnoha odborníky z různých oblastí. Vše je důkladně propočítáno a v neposlední řadě precizně zaneseno do projektu. Vše je vytvořeno tak, aby na základě nákresu mohl kdokoliv další výrobek vytvořit.

Je obstaráno vše od územního rozhodnutí až po konečný výsledek projektové dokumentace. Součástí jsou i statické výpočty, hluková zátěž a další nutné náležitosti, které jsou potřeba. V případě konstrukce je zajištěno i schválení výrobku na trh. Obdržíte kompletní práci, kde je veškerá byrokracie již obsažena a vyřízena.

Dílenské opravy