Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství2019-08-30T08:18:39+00:00

Konzultace jsou nezbytné pro celou spolupráci. Je nutné získat co nejvíce informací o problému, aby se dalo najít to nejlepší řešení. To je takové, které zajistí plynulý chod celého procesu, dokonalou chronologii práce a vytvoří důkladné školení všech složek spjatých s výrobkem.

Informace se získají na vzájemné schůzce. Čím detailnější a podrobnější budete v jejich popisu, tím propracovanější řešení na míru získáte. Už na samém počátku je nutné ujasnit si požadavky a všechny osoby, které budou zainteresovány. Tedy všechny, které mají slovo v projektu.

Dílenské opravy