Mentoring

Mentoring2019-08-29T08:53:35+00:00

Mnohaleté osobní zkušenosti, praxe, různé požadavky klientů a poptávka trhu nás přiměly k tomu, abychom své znalosti předávali dále. Pokud se Vaše firma zabývá chladícími jednotkami, tepelnými čerpadly, rekuperací nebo třeba vytápěním, naleznete zde odbornou pomoc, která Vám může pomoct optimalizovat procesy i celý běh Vaší realizace.

Na trhu se pohybujeme od roku 2009, během nichž jsme nabrali nepřeberné množství zkušeností, a proto dokážeme individuálně pomoci všude, kde je to potřeba. Mentoring je způsob, který pomůže rozběhnout každý podnik v tomto oboru. Podíváme se na problém ze všech možných úhlů pohledu a naučíme Vás řešit věci komplexně a efektivně.

Mentoring probíhá buď v rámci jednorázového mentoringu nebo pomocí dlouhodobé spolupráce.

Jednorázový mentoring

Jak již bylo řečeno, mentoring je odborná pomoc v procesu výrobu, postupů a procesů, která všechny tyto oblasti navrhne a spojí z hlediska maximální funkčnosti a efektivnosti. Nelze se zaměřit pouze jedním směrem, ale je nutné pohlédnout na Vaše procesy z širšího hlediska a detailně se na problém podívat okem montéra, technika, instalatéra, investora a zaměřit se na ekonomickou stránku i samotný konstrukční návrh.

Po seznámení s produktem a procesy Vám poskytneme návrh optimalizaci práce. Výsledkem bude zrychlení, zpřesnění a zefektivnění procesů, což povede i k celkové zvýšení důvěryhodnosti Vaší společnosti. Mentoring je vhodný především pro všechny nové tváře v oboru a začínající odborníky s čerstvým výstupem ze školení, ale i pro již funkční firmy s potřebou po inovaci a zefektivnění procesů.

Aktuálně nabízíme dva typy jednorázového mentoringu:

1. Jednorázový mentoring pro techniky – Pro všechny, kteří jsou u montáže produktu

 • Pro odvedení kvalitní práce, je nutné znát přesný postup montáže. Technologický postup a jeho dokonalá znalost to zaručí.
 • U výkonu práce je nutné znát i veškerá rizika a potíže, které se mohou stát. Odpovědnost pomáhá rizikům předcházet.
 • Jestliže je nutné provádět výpočty, je dobré vědět jak na ně. Může se tak předejít nepřesnostem.

2. Jednorázový mentoring pro projektanty a konstruktéry – Pro ty, kteří stojí u zrodu

 • Každý produkt musí splňovat přísné normy a vyhlášky, aby mohl najít své místo na trhu. Získáte přehled o tom, co vše je nutné dodržet.
 • Funkčnost a preciznost. Dva hlavní body, které musíte mít neustále na paměti.
 • Vše zaštiťuje kvalitně vypracovaný projekt. Vypracujte jej tak, aby byl bezchybný a splňoval individuální podmínky pro daný produkt.
 • Myslete dopředu, zaujměte a předčete sami sebe. Naučíme Vás, jak si osvojit heslo Thinking out of the box neboli dodat víc než konkurence. Vymyslet nadstandardní postupy, ale i produkt a službu, které jinde nebude k sehnání.

Dlouhodobá spolupráce

Každý ví, jak moc je důležité, aby fungovaly procesy skrz celou firmu, montéři odváděli svou práci svědomitě a časově efektivně, projektanti navrhovali skutečně použitelné a fungující výrobky, ekonomický úsek svědomitě pečoval o finance. Firma je komplexní systém, ve kterém se rychle projeví každý nedostatek, ačkoliv to nemusí být dlouhou dobu patrné a pro vedoucí zjistitelné. Firma ale ztrácí na efektivnosti a plýtvá prostředky.

Při dlouhodobé spolupráci se na několik týdnů či dokonce měsíců staneme „kolegy“ a naši pracovníci se „infiltrují“ mezi vás. Jen tak můžeme navrhnout systémové řešení pro výrobce či firmu a jejich projekt.

Tento typ mentoringu je určen pro nové i dlouholeté společnosti. U nových firem je stěžejní zavést dobrý systém procesů již od začátku. Stávající firmy si žádají tuto služby například ve chvíli, kdy je zakázky dohnaly k vytvoření nového typu produktu, rozšířily portfolio a je nutné u něj nastavit správné postupy a procesy. Případně pokud nedosahují takových výsledků, jakých by chtěly, ale nemohou nelézt problém, který je příčinnou nedostatečné výkonnosti.

 • Struktura podniku někde začíná a někde končí. Systém musí fungovat všemi směry
 • Time management je termín, který Vás bude neustále provázet
 • Pokud dostanete nabídku, je nutné znát, kde začít. Znalost toho, co vše je nutné zařídit
 • Pravidla mají smysl. Nastavení standardů a protokolace sjednotí výstupy
 • Klíčová je i jednotná komunikace se zákazníky. Dodržování stejné stylizace buduje vaše jméno
 • Proškolení všech jednotlivců je samozřejmostí. Držíme jeden provaz, tedy i dělník musí mít na paměti, že je nutné přísně dodržovat technologické postupy a chovat se zodpovědně
 • Vytvoříme chronologickou osnovu procesu každého kroku
 • I zde je nutné znát veškerá rizika spojená s prací. Jejich znalost pomůže omezit chybovost lidského faktoru a poskytne návod, jak překonat nenadálé krizové situace
 • Cíl je jasný. Spokojený klient s kvalitním výrobkem, dle jeho zadání a představ
Dílenské opravy